Det ar med livet som insats som de overvakar och anmaler misstankta fraktur i sin narhet

Ingen vet va de utfor. Ej ens den narmsta familjen. Att de kan arbeta utan risk att harja sin identitet ar grunden pro laka projektet. “Jag skulle klandra mej sjalv om nagot vark hande som sjalv hade kunnat forhindra”, anser en fran informatorerna.

Komplett ar de trettio stycken. Halften ar verksamma gallande Turkanasidan och den andra halften kungen Pokotsidan om regiongransen. De ar utforligt utvalda och specialtranade for uppgiften att forvarna myndigheterna ifall kommande kriminalitet. Som enda arbetsredskap inneha de en frank nalle. Vi moter tva fran dem i storsta hemlighet i en dodsblek Landrover parkerad bortom den lokala pingstkyrkan i utkanten fran Kainuk. Vi kan titulera dem Eric och John.

– Vi tranades att leta efter tidiga omen gallande att nagot vark ar pa vag att aga rum, nagot som kan lite katastrofala konsekvenser om det inte stoppas, berattar Eric.

Det profylaktisk varningssystemet togs i bruk 2013 i de konfliktdrabbade omradena Turkana och Pokot i nordvastra Kenya. Genom att fora vidare det de snappar upp bland grannar, vanner, intill och alskande har de hemliga informatorerna kunnat avstyra valdsamma boskapsstolder, avsluta unga herdepojkar fran att bidra sig ut i dust och avstyra att flickor gifts bort.

– sjalv inneha raddat manga leva och hindrat otaliga attacker fran att infalla. Nagra forovare har till och med gripits, anser Eric och berattar att han bred ett stund fick reda gallande att ovanfor hundra krigare skulle sla till kontra en boskapsagare. Han larmade och efter ett fartfyllt ingripande fran sakerhetspersonal kunde attacken avvarjas.

Till larmcentralen gallande FPFK:s huvudkontor i Kitale kommer det varje dag in i medel tio meddelanden. Men for att myndigheter och annan sakerhetspersonal amna klara av spela utifran tipsen tvungen de omfatta till fyllest kopiost fakta.

Support projektet

– Det forsta sjalv utfor ar att validera att uppgifterna stammer med en annan harkomst i samma kvarter, berattar Kevin Magero, dataanalytiker hos PMU:s lokala partner Free Pentecostal Fellowship in Kenya som inneha utvecklat varningssystemet.

Pro den oinvigde ar det inte helt enkel att begripa tipsen. De kan shoppa ifall att en tonarspojke har forsvunnit, att en brasa har tants uppe gallande ett berg, att aporna signalerar att det ar affarsverksamhet i terrangen eller söt Italienska tjej att okand fotavtryck har upptackts utanfor en inhagnat omrade. Men tipsen ar vanligtvis helt slutlig forut att avstyra att brotten sker.

– Forst inneha boskapstjuvarna namligen skickat ovanfor spejare forut att utforska hur otaliga djur som finns och forut att berakna hur stort motstandet kan tankas bli. Sedermera har man vant bo for att planera tillslaget. Sa efter ett bud om att utsocknes fotavtryck har synts till vet man att det tar 1-3 dagar tills de slar till, forklarar Kevin.

Att en brasa tands uppe gallande ett berg i Pokot koper ej om att man vill underratta invanarna pa fiendesidan ifall att man ar gallande gata, utan om att angriparna, i avsaknad av navigeringssystem, annars inte hittar aterkomst bo i morkret. Men det satter Turkanasidan i beredskapslage. Kvinnor, barnunge och aldringar evakueras fran byarna ut i den omgivande terrangen, samtidigt unga pojkar och stridande hanar bevapnar sig och utfor sig redo att gardera sig.

Efter att Kevin fatt informationen bekraftad anonymiserar han uppgiftslamnaren och skickar sedan meddelandet framat till myndighetspersoner och sakerhetspersonal. Informationen skickas ganska brett och samt till overordnade chefer sa att om nagon chef mot gissning later bli att handling sa kan man ana att personen i fraga ar korrupt. Gallande sa fason inneha man bakat in flertal sakerhetslager i systemet.

– Vi har en volym utmaningar som vi forsoker arbeta med i regionen. Boskapsstolderna ar grunden till konflikterna men relaterat till dem ar fragan ifall barnaktenskap och kvinnlig konsstympning, forklarar Caleb Khisa, projektansvarig for FPFK:s arbete i nordvastra Kenya.

Hemliga informatorer raddar flickor undan barnaktenskap

– pro att befria hushallet fran effekterna fran hungern och forsakra sig om att familjen far en inkomst gifter man bort flickorna i substitution kontra fa, sager han.

– Jag gor det frivilligt for att avstyra att fler manniskor dor, att agodel blir harjad och for att vi amna atnjuta fred.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *